obey-robots.txt
Onderwerp bekijken
 Onderwerp afdrukken
Internet Go (ex demon klanten) fors duurder
navareno
Hallo ex-demonklanten (en andere houders van het Internet Go abonnement)

Ik heb afgelopen week een brief gekregen waarin een forse tariefverhoging wordt aangekondigd. De tariefsverhoging wordt gemotiveerd op discutabele gronden. Naar aanleiding daarvan heb ik volgende brief aan de directeur van XS4ALL verzonden. Mochten er mensen zijn die zich kunnen vinden in deze in mijn ogen onterechte behandeling van oud-demon klanten, dan zie ik graag hier jullie steunbetuigingen.

Wat mij steeks is de onvolwassen benadering van XS4ALL van haar klanten. Ik mij voorstellen dat op den duur xs4all de abonnementsvormen zou willen gelijktrekken. Maar kom dan ook met een genereus voorstel. Nu bekruipt mij het gevoel dat men door via slinkse wegen de ondersteuning te minimaliseren en via tariefsverhogingen uiteindelijk steeds dichter in de buurt van het startabonnement te komen, de natuurlijke overstap van ons naar het startabonnement voor elkaar te krijgen. Maar deze benadering wekt bij mij irritatie op. Wij zijn tegenwoordig toch geen massaconsumenten meer die zich zo naar de slachtbank laten leiden. Ik verwacht van XS4ALL dan ook een meer volwassen opstelling.

Stel dat XS4ALL ons een eenmalig aanbod zou willen doen, wat zou dit aanbod moeten zijn om ons over te laten stappen. Ik zou wat dat betreft XS4ALL wiilen uitnodigen om ons een enquente te toe te zenden en transparant met ons tot een oplossing te komen. Daarvoor zou internet toch een fantastisch medium voor zijn om dat voor elkaar te krijgen.

Maar vooruitlopend daarop zou ik jullie willen vragen om suggesties waar wij als oud demon klanten mee kunnen instemmen. Ik denk bijvoorbeeld aan een eenmalige forse korting op het startabonnement met gratis fritzbox 7340, maar misschien zijn er ook andere suugesties?

Bij deze nog de brief die ik vandaag op de bus heb gedaan:


Geachte heer De Vries,

Afgelopen vrijdag d.d. 24 februari 2011 heb ik uw brief ontvangen met uw kenmerk DIPRWY/1/b/9a gedateerd op 18 februari 2011. Hierin aankondigt u aan dat ik binnenkort een forse maandtarief verhoging voor mijn Internet Go abonnement tegenmoet kan zien. Deze tariefsverhoging is in mijn ogen disproportioneel. Ik wil u dan ook verzoeken deze verhoging ongedaan te maken.

De door u aangekondigde tariefsverhoging betreft een verhoging met 14%. Dit is veel meer dan in het kader van een inflatiecorrectie mag worden verondersteld. Daarnaast geeft u aan dat ik daarvoor sinds vorig jaar van een verhoogde snelheid profiteer. Deze snelheidsverhoging is destijds door u gecommuniceerd met de toelichting dat deze verhoging kosteloos zou zijn.

In dat kader wil ik graag citeren op de door u ondertekende brief die ik heb mogen ontvangen d.d. 28 februari 2010, waarin u in de eerste regel aangeeft: “XS4ALL verhoogt kosteloos uw internetsnelheid.“, waarbij “verhoogt kosteloos” nota bene vetgedrukt is weergegeven.

U zult begrijpen dat ik,als trouwe en tevreden klant uw huidige aankondiging met onderliggende motivatie dan ook niet kan plaatsen. Ik kan mij ook voorstellen dat ik ook voor andere houders van het Internet Go abonnement spreek. Ik kan, zoals u begrijpt, dan ook niet instemmen met de door u voorgestelde tariefsverhoging, die in mijn ogen niet op enige redelijkheid is gestoeld.

Om misverstanden te voorkomen wil ik bij deze aangeven dat ik hiermee niet mijn abonnement opzeg en dus gebruik wil blijven maken van uw diensten en aangesloten wil blijven. Wel ga ik ervan uit dat u, in afwachting van dit verschil van inzicht en totdat wij overeenstemming hebben bereikt over de eventuele redelijkheid en billijkheid van een eventuele tariefsverhoging, mijn abonnementsgeld niet zult verhogen en houdt ik mij het recht toe eventueel teveel door u geïncasseerde gelden terug te vorderen.

Ik ga ervan uit dat u begrip heeft voor mijn opstelling en zie uw reactie met belangstelling tegenmoet.

Met vriendelijke groet,
 
ArchStanton
En, ben je al afgesloten?
Wil je het hier even melden als je GEEN standaardbrief hebt gekregen waarin niets meer staat dan dat je je abonnement boetevrij mag opzeggen?
 
Spring naar forum:
Nieuw onderwerp Antwoorden
Gebruik BBcode of HTML om naar; 'Internet Go (ex demon klanten) fors duurder', te verwijzen!
BBcode:
HTML:
Vergelijkbare onderwerpen
Onderwerp Forum         Laatste bericht
Laptop maakt internet traag Snelheid : 4 17 mei 2020
Probleem met internet toegang voor oude tablets Fritzbox : 8 02 jan 2020
internet niet bereikbaar Fritzbox : 1 30 dec 2019
Blog XS4ALL over XS4ALL, KPN en Freedom Internet: alternatieve antwoorden Algemeen : 2 20 nov 2019
Snel internet in Alkmaar Algemeen : 1 01 jul 2019